Več kot 30 prostovoljcev na Cerkljanskem izdeluje maske