Vabilo k oddaji vzorcev medu za senzorično ocenjevanje medu