Sporočilo za javnost o dejavnostih Občinskega štaba civilne zaščite, 24.3.2020