RAZPISAN JE LITERARNI NATEČAJ NA TEMO CERKLJANSKIH PAJTIČK