Pričetek izvajanja zdravstvenih dejavnosti v ZD Idrija