Oživljene čipke – predstavitev klekljanih historičnih pečnih čipk