Odgovor župana na odprto pismo glede ukinitve razpisa za sofinanciranje inovativnih projektov na področju kulture za leto 2020