KRATKA ANKETA: POTREBA PO STANOVANJIH V OBČINI CERKNO