Delovanje ZD Idrija in ZP Cerkno med epidemijo Covida-19: (Samo)zaščitni ukrepi ostajajo